terra machine Terra Machine

Το Terra Machine είναι ένα σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης του πάγιου εξοπλισμού μιας επιχείρισης

Βασικά χαρακτηριστικά Terra Machine:

  • Διαχείριση εξοπλισμού, σύνδεση με πάγια, καρτέλα μηχανής
  • Διαχείριση αποσβέσεων, συντελεστές αποσβέσεων, μέθοδοι αποσβέσεων
  • Διαχείριση και παρακολούθηση παγίων, σύνδεση με κέντρα κόστους
  • Παρακολούθηση leasing, διακριβώσεων και βλαβών
  • Διαχείριση προκαθορισμένων και προγραμματισμένων service
  • Φόρτωμα φωτογραφίας μηχανής, εγχειρίδιου
  • Σύνδεση μηχανής με ανταλλακτικών και χρεώσεις
terra machine

Δείτε σχετικά:

terra_erp_logo
Terra E.R.P.
Terra WMS
Terra W.M.S.
TerraTrace
Terra Trace