Terra E.R.P.

Το Terra E.R.P. είναι λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας με άπειρες δυνατότητες!

Βασικά χαρακτηριστικά Terra E.R.P. :

 • Υβριδικό περιβάλλον λειτουργίας windows, web, android, IOS
 • O.R.M. database tools. Υποστηρίζει όλες τις βάσεις δεδομένων MS SQL Server, Oracle, MYSQL κλπ
 • Δυνατότητα λειτουργίας από οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, Tablet, SmartPhone)
 • Δυνατότητα λειτουργίας του πρωτοποριακού G.U.I. οριζόμενο από το χρήστη
 • Εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας ανά χρήστη
 • Προσαρμογή όλων των φορμών του συστήματος από το χρήστη
 • Ενσωματωμένος Report Generator, για δημιουργία ή τροποποίηση οποιασδήποτε αναφοράς του συστήματος
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο/ EDI
 • Χωρίς γέφυρες ενημερώσεων μεταξύ των υποσυστημάτων
terra_erp

Το Terra E.R.P. προσφέρει:

 • Εύκολη διαχείριση παραλαβών
 • Κόστος ανά τμήμα επεξεργασίας (παραλαβή, παραγωγή, συσκευασία κλπ)
 • Διαχείριση packing list (ηλεκτρονικό ζυγολόγιο)
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Αυτόματη διαχείριση δαπανών/εξόδων
 • Διαχείριση κέντρων κόστους
 • Διαχείριση προσφορών
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Αυτόματη διαχείριση παρτίδων
 • Είδη / υποείδη
 • Ειδικές αναφορές (καταστάσεις ΕΛΟΓΑΚ, ΕΛΟΓ, ΙΝΤRASTAT, ΕΟΦ, ΦΠΑ κ.τ.λ)
 • Προσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
terra erp

Υποσυστήματα εφαρμογής:

 • Πλήρης συμφωνία με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4308/24-11-2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Διαχείριση απεριορίστων υποκαταστημάτων ή εταιριών.
 • Αυτόματη σύνδεση με αναλυτική λογιστική.
 • Εγγραφές λογιστικής βάσει αυτοματοποιημένων λογιστικών άρθρων.
 • Αυτοματοποιημένα άρθρα εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού.
 • Drill Down (Zoom) κινήσεων πελατών / προμηθευτών / λογαριασμών από οποιοδήποτε report (ημερολόγια , ισοζύγια, καθολικά κλπ).
 • Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των άρθρων καταχώρησης σε οποιοδήποτε έντυπο.
 • Λογαριασμοί δαπανών για εύκολη καταχώρηση.
 • Πλήρης σειρά στατιστικών καταστάσεων (λογαριασμών / πελατών / προμηθευτών).
 • Πλήρης σειρά θεωρημένων καταστάσεων και καταστάσεων ελέγχου.
 • Οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες.
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον ν. 4308/2014.
 • Ισοζύγια λογαριασμών / πελατών / προμηθευτών (προσωρινά, οριστικά, ανά βαθμό κτλ).
 • Ανεξόφλητες συνναλαγές.
 • Διαχείριση συγκεντρωτικών / ΚΕΠΥΟ.
 • Διαχείριση εισπράξεων/πληρωμών (κατάθεση, μετρητά, επιταγές κτλ).
 • Βιβλίο εσόδων/εξόδων.
 • Υποδειγματική πληρότητα.
 • Real Time Ενημερώσεις.
 • Αυτόματη ενημέρωση Γενικής/Αναλυτικής λογιστικής με άρθρα μερισμού.
 • Διαχείριση αποθήκης.
 • Διαχείριση Bar Code.
 • Διαχείριση παρτίδων.
 • Διαχείριση Εγγυήσεων.
 • Πολλαπλές τιμές πώλησης στην αποθήκη.
 • Δυνατότητα διαφορετικού τιμοκαταλόγου κατά πελάτη ή ομάδας πελατών.
 • Δυνατότητα τιμοκαταλόγου Promotion με συγκεκριμένο διάστημα ισχύος και σε ορισμένη κατηγορία πελατών.
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων Πελατών.
 • Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών (Backorders).
 • Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής.
 • Διαχείριση Προμηθευτών.
 • Διαχείριση Παραγγελιών σε προμηθευτές.
 • Διαχείριση Προϋπολογισμών Πελατών, Προμηθευτών.
 • Διαχείριση πωλητών / αντιπροσώπων.
 • Σχεδιασμός παραστατικών κινήσεων (πελατών, προμηθευτών, αποθήκης).
 • Πλήρης σειρά αναφορών στατιστικών καταστάσεων.
 • Προγραμματισμός παραγγελιών σε προμηθευτές κτλ.
 • Διαχείριση αντικαταβολών.
 • Αυτόματη ενημέρωση Κέντρων κόστους στην αναλυτική λογιστική με άρθρα μερισμού στις διάφορες φάσεις παραγωγής.
 • Προδιαγραφές Ετοίμων-Ημιετοίμων με ποσότητες ή ποσοστά.
 • Κοστολόγηση Α’ Β’ υλών – αναλωσίμων – ημιετοίμων – συμπαράγωγων.
 • Υπολογισμός κόστους με οποιαδήποτε μέθοδο αποτίμησης (FiFo, LiFo, Μέση τιμή, Διαδοχικών υπολοίπων).
 • Υπολογισμός αναγκαίων ποσοτήτων α’ και β’ υλών για παραγωγή ετοίμου με ενδεικτικό κόστος αγοράς.
 • Καταστάσεις αποτίμησης, κόστος μενόντων, μικτό κέρδος.
 • Εντολές παραγωγής.
 • Καρτέλα εργαζομένου, στοιχεία ασφάλισης, στοιχεία εκπαίδευσης.
 • Τρόποι πληρωμής, έγραφα, εκπαιδεύσεις, χρεώσεις εξοπλισμού κτλ.
 • Διαχείριση βιογραφικών.
 • Διαχείριση αξιολογήσεων.
 • Διαχείριση αξιόγραφων (επιταγών, γραμματίων, υποσχέσεων) εισπρακτέων πληρωτέων.
 • Εκτύπωση επιταγών σε μηχανογραφικό μπλοκ.
 • Real Time ενημέρωση με τη Γενική Λογιστική.
 • Εκτύπωση πινακίων.
 • Καταστάσεις αξιόγραφων ανά ημερομηνία λήξης και κατά τράπεζα.
 • Ευρετήριο Αξιόγραφων ανά πελάτη/προμηθευτή/λογαριασμό.
 • Απευθείας ενημέρωση από τη Γενική Λογιστική στην Εμπορική Διαχείριση.
 • Αυτόματη δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Ελεύθερη ανάπτυξη σχεδίου Αναλυτικής Λογιστικής σε οποιοδήποτε βάθος.
 • Τυποποιημένα άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Αυτοματοποιημένες εγγραφές κλεισίματος για κάθε κλειόμενη περίοδο.
 • Πλήρης διαχείριση παγίων κατά κέντρο κόστους.
 • Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων με τις ισχύουσες διατάξεις (σταθερό ποσοστό, φθίνουσα απόσβεση).
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή αξίας παγίων.
 • Ιστορικά στοιχεία κάθε παγίου (αρχική αξία – προσθήκες – αποσβέσεις).
 • Πλήρης σειρά εκτυπώσεων (βιβλίο παγίων – εκτυπώσεις ανά κέντρα κόστους).
 • Στατιστικά στοιχεία για κάθε πάγιο.

Δείτε σχετικά:

TerraSales
Terra Sales
TerraTrace
Terra Trace
Terra WMS
Terra WMS