Terra Custom Terra Custom

Terra CustomH G-Logic Α.Ε. αναλαμβάνει, εκτός από τις τυποποιημένες ολοκληρωμένες λύσεις, να υλοποιεί λογισμικό πάνω στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη

Λύσεις που προσφέρουμε:

  • Δημιουργία εφαρμογών Η/Υ (Dekstop)
  • Δημιουργία εφαρμογών κινητών Android/iOS
  • Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου
  • Δημιουργία ιστοσελίδων - Eshop
  • Σύνδεση και Διαχείριση μηχανών και αυτοματισμών
terra_custom

Κάποιοι από τους πελάτες που μας εμπιστεύονται